foto's: ip (isopress) en corpus05
Zie de diverse krantensite's voor meer foto's.

Omdat ik zelf deel uitmaak van de foto's, omdat ze zowel kleiner in afmetingen als in kilobytes hier afgebeeld worden, omdat ik aan bronvermelding doe en omdat ik hier naar de website's van de kranten verwijs, meen ik deze foto's hier te mogen plaatsen.

mailto: info at naaktzwemmen dot info


Brugge, 7 Mei 2005: Spencer Tunick


In de nacht van 6 op 7 mei 2005 hield Spencer Tunick een fotosessie te Brugge. Er kamen ongeveer 2000 vrijwilligers opdagen, waarvan iets meer dan 60 procent mannen en bijna 40 procent vrouwen. De gemiddelde leeftijd was opvallend laag.

Eerst werd er een installatie gemaakt in de stadsschouwburg met zo'n 750 mensen, want meer kunner er niet in. Meer dan 1000 mensen moesten buiten wachten voor de buitensessies, bij zonsopgang. Een probleem dat zich alleen stelt in "kleinere steden", aldus Spencer Tunick. Hij is blijkbaar grotere locaties gewend en de massale opkomst had men waarschijnlijk maar verwacht op het ogenblik dat het draaiboek reeds geschreven was.

Gezien de enorme opkomst voor zo'n klein landje zou ik hier durven spreken van een "relatief record". Temeer omdat de weersomstandigheden zo slecht waren. Kou en regen hielden de deelnemers niet tegen en zij bleven geduldig wachten tot de zon opkwam (weliswaar verscholen achter de wolken) om deel te nemen aan de installatie in de Vlamingstraat, met zicht op het Belfort.
Iedereen verzamelde eerst in een zijstraatje van de Vlamingstraat om op het geschikte moment, ontdaan van alle kledij de Vlamingstraat te vullen tot aan de Markt, met op de achtergrond het Belfort.
Een dame met een blijkbaar andere levensvisie stond na de sessie te brullen tegen een agent, waarbij ik zelfs de naam Dutroux hoorde vallen en dreigde de agent uit te schelden als hij volgend jaar weer achter de "bloedprocessie" liep. Ze werd met een combi afgevoerd. Ik mag doodvallen als dit geen waar is, er bestaan wellicht geen beelden van want ...

... ondertussen werd alles in gereedheid gebracht voor de derde sessie die, bestond uit 350 vrouwen die plaats moesten nemen in typische Brugse bootjes. Dit betekende wel dat ongeveer evenveel vrouwen geweigerd moesten worden. Doordat enkel deelnemers en pers op de locatie toegelaten werden verwijs ik voor verdere berichtgeving hieromtrent naar de traditionele media.
Zie hier voor de VRT beelden.
Zie hier voor de VTM beelden.
Raadpleeg ook de website's van de Vlaamse kranten.

De gebeurtenis toont aan dat Belgen wel degelijk uit de kleren durven gaan, alleen hebben ze er een goeie reden voor nodig, zoals bvb. kunst. Ikzelf vind zwemmen of mooi weer aan zee ook een reden om naakt te zijn.
Kunst is kunst, naaktrecreatie is gewoon.

Zie hier het resultaat:Via deze link kun je een artikel lezen over de tentoonstelling van de toen gemaakte foto's te Brugge.terug